Contracting authority: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaklad Opieki Zdrowotnej im. dr Stanislawa Deresza, Pl. dr Zygmunta Brodowicza 1

Attn: Alicja Czochanska

Tel: +48 85 719 10 91

Email: sppchoroszcz@poczta.onet.pl

www.choroszcz.med.pl

Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:

Deadline: 21 February 2006