Contract awarded to: Magielek- Magiel i Pralnia, Mlynne 199, PL-34-601 Limanowa 3.

Att: Anna Twaróg.

Tel: 018 337 60 90.

Fax: 018 337 60 90.

Contracting authority: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, PL-37-200 Przeworsk.

Tel: 48 16 6498 72 19.

Email: zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl.

Fax: 48 16 648 72 19.

Total final value of the contract: PLN 666 900,00 (excluding VAT).