Contracting authority: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, PL-61-866 Poznan

Attn: Katarzyna Witkowska

Tel: +48 61 854 05 00

Email: zaopatrzenie@wco.pl

Fax: +48 61 852 19 48

Contract awarded to: MEDIJ Danuta Lapawa Firma Uslugowo-Handlowa, Górna 61, PL-63-800 Gostyn.

Att.: Danuta Lapawa

Tel: +48 65 572 70 44

Fax: +48 65 572 70 45

Total final value of the contract: PLN1 133 136 (excluding VAT)