Contracting authority: Fyns Amt, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, DK-5000 Odense C.

Email: afdkua@fyns-amt.dk

www.ouh.dk

Further information from: Fyns Amt, Kløvervænget 6, 7. sal, DK-5000

Odense C.

Attn: Kontoret for Udbud og Aftaler

Tel:+45 65 56 10 00

Email: afdkua@fyns-amt.dk

Fax +45 66 11 10 96

Deadline: 9 May 2006