Contracting authority: Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej nad Matka I Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, PL-61-825 Poznan

Attn: Miroslawa Turzanska

Tel: +48 61 850 62 95

Email: zampub@szoz.pl

Fax +48 61 852 98 06.

www.szoz.pl

Deadline: 17 May 2006