Contracting authority: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 62 PL-98-100 Lask.

Tel. +48 43 675 21 92

Email: spzoz_lask@wp.pl

www.ipzp.pl

Deadline: 2 June 2006