Contracting authority: Västra Götalands läns landsting, Göteborg, Regionens Hus

Attn: Jörgen Söderberg, S-405 44 Göteborg

Tel: 031-7051635

Email: jorgen.soderberg@vgregion.se

http://www.vgregion.se/westma

Deadline: 21 February 2006